Resultaat

Evaluatie

Na 4-6 behandelingen wordt geevalueerd of de behandelingen het gewenste resultaat geven.

Op basis hiervan wordt het verdere verloop van de behandelingen vastgesteld.